Druženje mještana MO Vasanska

OLYMPUS DIGITAL CAMERAČetrdesetak ljudi pridružilo se tradicionalnom druženju na izvoru Vrutki, koje krajem ljeta redovito organizira Mjesni odbor Vasanska, čiji je predsjednik Mladen Žigulić uvodno svih i pozdravio, nakon čega se pročitala i himna Vasanske. Osim druženja, ova su okupljanja idealna prilika za predstavljanje kulturnih dosega mještana – tako je Roberto Žigulić pričao o povijesti Vasanske kroz dihotomiju ”Vasanska – vela zemja z malo judi” i ”Vasanska – mića zemja za čuda judi” i pročitao tri svoje pjesme, a svoje su pjesničke radove predstavili i Dino Đelmo, Luka Skorić, Jadranka Skorić, Marija Trinajstić, Katja Knežević – u ime društva Naša djeca Opatija, Laura Jeletić i Vili Jeletić.

– Pjesme su sve prisutne duboko dirnule i podsjetile na trenutke kada su naši stariji tu prišli živet, teško su delali i živeli i prehranili svoje familije, ali vavek su bili ponosni na svoje porijeklo i kraj – Vasansku, ispričao nam je Mladen Žigulić, koje prisutne upoznao sa svime što je mjesni odbor Vasanska napravio ove godine: 120 metara ograde na stubištu Put Slavići i stubištu Veprinački put, 2 drvene klupe i 1 drveni stol, kao i 3 klasične klupe (drveno-metalne). Od graje i zelenila Parkovi d.o.o. su očistili su stubište Veprinački put, stubište Baredi kao i stubište Put Slavići, a Hrvatske vode očistili dio korita potok Vrutki.

– Naš mjesni odbor ima i svoje internetske stranice, kao i e-mail adresu mo.vasanska@gmail.com gdje građani uvijek mogu vidjeti zadnje novosti sa naše Vasanske kao i akcije koje mjesnim odbor poduzima. Nažalost, mi se često obraćamo Gradu s problemima naših građana, ali u većini slučajeva MO ne dobije nikakav odgovor ili se ništa ne napravi. Sve to potkrijepljeno je dopisima i fotodokumentacijom, objasnio je Žigulić.