Pust Političar finil va bidon

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOpatija je svojga pusta ‘rešila’ utorak, a predstavnici Republike Vasanske – Emil Jeletić i Mladen Žigulić – čera su po užance, Političara hitili va bidon pred trejsetak mještana.

–   Jedno vreme ni visel, šal je na pijaču z direktori, rešit problemi okol bidoni. I nakon manjade, problem je bil rešen. Ča ne vidite da su čisti – zvani i nutri. Se nan je rešil. Obećal nan je rešit problemi okol garaži – i rešil ga je. Šoto je storil olimpijski bazen, na prven kate je vela sportska dvorana (ma zbog košarki smo zneli i drugi kat), jedan kat je rezerviran za parking (ako se bazen preveć napuni da judi moru bežat ća). Kat zgora je vrtić, osnovna i srednja škola te fax za Lagologiju, a na vrhe je Dom umjetnosti s pogledun na susjednu nan Opatiju. Čak je bil od mota i storit kros stazu okol garaži – ako ćeš moreš preskakat tavaloni – kot da skačeh preko prepona. Rešil nan je i škalini za Baredi, Slavići i Veprinački put. Se ča je obećal je i storil – ma ni nan ćaro, zaš mu je i nos narasal, hvalil je Političara, Emil Jeletić.

O razlozima hitanja va bidon, svekoliku javnost Republike Vasanske izvijestio je Mladen Žigulić.

–   Mi ćemo ga hitit aš je benzina prišla skoro do 11 kun, a PDV ima ‘srebrnu’ stopu od 25 %, ni rekonstruiral škalini od auto servisa do raskršća za stubište Veprinački put – kade saki drugi škalin fali. Kriv je aš je oprl i novi kondot, kade rabi hitat soldi, ako ti je sila. Onaj gornji na Slatine nan svetli, ma je zakračunan. Nemoreš ni curat ako ne platiš. Finalmente, kriv je i samo ga 22 metar deli od čistega bidona, kade mu je i mesto, rekal je Mladen Žigulić.

OLYMPUS DIGITAL CAMERANakon ritualnog hitanja va bidon, na red je prišlo natjecanje u parićevanju fritula, kroštula i pusneh kolači, nezaobilazno čitanje himne Republike Vasanske i prigodna pjesmica na temu pusta koju je odrecitirao Dino Đelmo. Najbolje fritule parićala je Mirjana Gudac, drugo mesto podelile su Loreta i Ivanka, a treće mesto zela je Cveta Juranović. Albrecht Livija stirila je naboje kroštule, a pusni kolači Ivanka i Loreta.

– Pozvali smo mi i manjadori z Grada, ma se niki ni odazval, valjda in je bil problem prit do Vasanske. Parićali smo izložbu va Mjesnen odbore, pust va Opatije, kroz leta. Od svih naših čelnih ljudi i vijećnika jedino je prišal Nikica Pažin, Marina Gašparić nan se ispričala da nemore prit, a druge sran more bit, poručio je Emil Jeletić te dodao, izložba ostaje oprta celo leto, aš vavek kad nekega trefin mi reče, baš san jutra mislel pasat, a vi ju znimate ća. Zato pasajte videt izložbu.