OBAVIJEST – 32. SV. NIKOLA 2020.!

Dragi svi,

uslijed činjenice da se uvođenjem novih mjera u svrhu sprječavanja COVID-19 zaraze, promijenila i situacija oko prijave i organizacije javnih okupljanja, naš Sv. Nikola se seli sa prostora ispred Crkve u prostorije Mjesnog odbora Vasanska – J. Rakovca 15. 

Sva prijavljena djeca dobit će poklon – kroz puneštricu našeg prostorija Mjesnog odbora u vremenu od 12:00h do 14:00h!

Iznimno nam je zadovoljstvo da je i unatoč pandemijskoj situaciji prijavljen veći broj djece i da se naša dugogodišnja tradicija ne zatare.